MENU
KÌM NHỌN
Những kìm này thích hợp nhất để lắp ráp, sửa chữa và tháo gỡ
các thiết bị điện tử và thiết bị chính xác khác. Với đặc tính mạnh
mẽ của nó, đặc biệt là độ bền vượt trội cho việc tổ chức và hoạt
động uốn. Sản phẩm đa dạng có sẵn, tùy theo ứng dụng.
Giá :Giá Liên hệ

AR-125S

   
Thích hợp cho lắp ráp, sữa chữa các sự cố trong đồ điện tử và cơ khí chính xác. Đặc biệt là độ bền và rất cứng của phần mũi kìm trong thao tác gấp bẻ.
Khả năng cắt tuyệt vời và độ bền của phần lưỡi.
Phần chuôi kìm được gắn theo mẫu, có lò xo cho thao tác dễ dàng hơn.
Giá :Giá Liên hệ

AR-150S

   
Thích hợp cho lắp ráp, sữa chữa các sự cố trong đồ điện tử và cơ khí chính xác. Đặc biệt là độ bền và rất cứng của phần mũi kìm trong thao tác gấp bẻ.
Khả năng cắt tuyệt vời và độ bền của phần lưỡi.
Phần chuôi kìm được gắn theo mẫu, có lò xo cho thao tác dễ dàng hơn.