MENU
M CẮT NHỰA
Lưỡi dao được xử lý để có độ mỏng và độ sắc nét, kềm cắt 
là thích hợp nhất để cắt 'cửa' sau khi phủ nhựa và làm mô
hình bằng nhựa. Kìm cắt có độ sắc nét và rất  dễ sử dụng.
Giá :Giá Liên hệ

FPN-125FS

     
Phù hợp nhất để cắt nhựa cứng. Phần lưỡi được thiết kế rất mỏng bởi công nghệ mài lưỡi phát triển. Lưỡi dao sau khi hoàn thiện rất sắc sảo. Lò xo xoắn được gắn cho phép cắt liên tục.
Giá :Giá Liên hệ

FPN-150FS

     
Phù hợp nhất để cắt nhựa cứng. Phần lưỡi được thiết kế rất mỏng bởi công nghệ mài lưỡi phát triển. Lưỡi dao sau khi hoàn thiện rất sắc sảo. Lò xo xoắn được gắn cho phép cắt liên tục.
Giá :Giá Liên hệ

FPN-125RS

     
Phù hợp nhất để cắt nhựa cứng. Phần lưỡi được thiết kế rất mỏng bởi công nghệ mài lưỡi phát triển. Lưỡi dao sau khi hoàn thiện rất sắc sảo. Lò xo xoắn được gắn cho phép cắt liên tục.
Giá :Giá Liên hệ

FPN-150RS

     
Phù hợp nhất để cắt nhựa cứng. Phần lưỡi được thiết kế rất mỏng bởi công nghệ mài lưỡi phát triển. Lưỡi dao sau khi hoàn thiện rất sắc sảo. Lò xo xoắn được gắn cho phép cắt liên tục.
Giá :Giá Liên hệ

90S-110

    
Phù hợp nhất để cắt các chi tiết nhựa, cắt các đốt nhựa, mô hình làm bằng nhựa. Có lò xo giúp các thao tác trong công việc để dễ dàng.
90S-125

90S-125

    
Phù hợp nhất để cắt các chi tiết nhựa, cắt các đốt nhựa, mô hình làm bằng nhựa. Có lò xo giúp các thao tác trong công việc để dễ dàng.