MENU

DẬP PHÔI

27-09-2015

                                                                                  Quá trình dập phôi được kiểm soát và thao tác chính xác, tất cả bọt khí trong kim loại đều được nghiền nát để tăng sức mạnh, độ cứng và ép

thành các mẫu phôi được định hình sẵn. Đây là quá trình quan trọng 

nhất quyết định đến chất lượng. Song song đó là thao tác kiểm tra chất 

lượng nghiêm ngặt, nếu có những sản phẩm kém chất lượng lập tức

loại bỏ ra ngoài để ngăn đưa qua các công đoạn tiếp theo. Ngoài ra, khi

có yêu cầu chất lượng cao hơn nữa từ các công đoạn sau, chúng tôi luôn

cố gắng nâng cao kỹ thuật dập để đáp ứng được yêu cầu đó.


Thông tin khác