MENU

GIA CÔNG MÁY

27-09-2015

Đầu tiên, các phôi kìm lấy ra được đem đi gia công bằng máy cho giống sản phẩm hoàn chỉnh.

Bạn nghỉ 'không giống cây kìm lắm', Nhưng chúng tôi vận dụng máy móc hiện đại 

gia công chính xác từng mảnh kìm, một sản phẩm được gia công qua nhiều thao tác và nhiều 

máy móc khác nhau nên chúng tôi kiểm tra gắt rao từng thao tác máy và từng sản phẩm một.

để có thể chế tạo ra những sản phẩm bền và chất lượng nhất


Thông tin khác