MENU

LẮP RÁP

27-09-2015

Đây là công đoạn định hình ra sản phẩm từ các mảnh kìm riêng

biệt sau khi máy gia công ra. Lắp ráp các mảnh trái và phải của

sản phẩm bằng đinh tán rồi cố định bằng máy ép, sau đó chỉnh

sửa bằng các thao tác thủ công để hai bên sản phẩm đều nhau

 không bị lệch và chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đưa ra 


Thông tin khác