MENU

XỬ LÝ NHIỆT

27-09-2015

Toàn thân sản phẩm sau khi gia nhiệt xong, tiến hành xử lý tôi cao tần

phần đầu lưỡi để tăng độ cứng phần này hơn. Khi tôi cao tần phải xử

lý đều hai bên phần đầu của sản phẩm, làm như vậy sẽ tăng độ bền 

lưỡi nhưng nếu độ cứng cao quá sẽ gây giòn, dễ gãy và hư lưỡi do 

đó, phải luôn kiểm tra chất lượng về độ cứng toàn thân,độ cứng lưỡi,

kiểm tra lực cắt...theo tiêu chuẩn nghiêm ngoặt.

   


Thông tin khác