MENU

GIŨA LƯỠI

27-09-2015

Đây là công đoạn rất quan trọng quyết định độ bén sản phẩm. Kìm điện

sử dụng nhiều phần cuối lưỡi để cắt, Kìm cắt lại sử dụng phần đầu lưỡi

nhiều, nghiên cứu về các cách sử dụng này, người thợ thao tác luôn tỉ mĩ để

đem lại sản phẩm ưu việt nhất.

Theo nguyên tắc nếu đầu lưỡi kìm khít độ bền sẽ kém, nếu đầu lưỡi kìm hở

độ bén sẽ ít, nên thao tác giũa kìm phải làm sao vừa đạt được độ bén vừa độ bền cao 


Thông tin khác