MENU

MÀI

27-09-2015

Vì là công đoạn hoàn thiện thành phẩm nên sản phẩm được

mài cẩn thận, Nếu ngoại quan sản phẩm không được đẹp khách

hàng sẽ không lựa chọn sử dụng nên người thao tác luôn ý thức

phải làm tỉ mĩ, mài cân đối 2 bên thân kìm, loại bỏ hàng có ngoại

quan xấu


Thông tin khác